KONZOLY, VIDEO HRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kdo jsme?

Vytvořili dva skvělí nadšenci do videoher, Fun Academy je především místem pro puristy, najdete zde mnoho článků, které vám pomohou, stejně jako některé produkty v prodeji pro ty, kteří chtějí jít ve světě videoher ještě dál.

Fun Academy

Původně, Fun Academy byla založena dvěma celoživotními přáteli, zapálenými pro videohry. Vyvíjející se a rostoucí průmysl se stal komplexnějším a vyvstala potřeba používat internet, zejména k dokončení nejobtížnějších videoher. Takto se rozhodli přispět.

Tváří v tvář rostoucím obtížím určitých úrovní her se internet rychle stal nezbytným pro ty, kteří touží najít pomoc. Fun Academy byl vytvořen především proto, aby spojil komunitu hráčů pracujících na stejném cíli: vzájemné pomoci.

Proto jsme na konci roku 2018 začali vytvářet blog, jehož jediným cílem bylo psát články umožňující znát tipy, triky a návody nejpopulárnějších videoher současnosti, a právě to děláme vždy.

Kromě průchodů jsme si všimli, že herní komunita ráda rozšiřuje svou vášeň jak ve virtuálním světě, tak v reálném životě. Proto jsme přidali mnoho odvozených produktů, ale také konzoly, které byly naším dětstvím, abychom našim čtenářům umožnili plně se ponořit do jejich vášně.

Naše závazky

Na Fun Academy, jsme odhodláni pomáhat lidem v nouzi, zejména lidem se zdravotním postižením. Věříme, že každý si zaslouží šanci uspět, bez ohledu na původ nebo situaci.

Proto jsme hrdí na to, že pod záštitou Fondation de France podporujeme organizace, které pomáhají lidem s postižením, jako je Fondation Autisme - Agir et vivre. Tato nadace usiluje o sociální a profesní integraci lidí s autismem a také o lepší pochopení tohoto stavu.

Nadace pro autismus – jednejte a žijte

Vytváření vhodných pracovních míst

Zřídili jsme pozice přizpůsobené lidem se zdravotním postižením. Tato zaměstnání jsou dostupná pro každého bez ohledu na povahu jeho postižení. Snažíme se tyto lidi začlenit do týmu a dát jim stejnou odpovědnost jako ostatním zaměstnancům.

Diverzita a inkluze

Pracujeme také na podpoře rozmanitosti a začlenění v rámci naší společnosti. Snažíme se vytvářet přívětivé a respektující prostředí, kde se každý může svobodně vyjádřit a najít si své místo. Věříme, že rozmanitost je výhodou, a jsme odhodláni podporovat začlenění všech bez ohledu na jejich postižení.

tým Fun Academy